تحصیل مال از طریق نامشروع


 تیترهای مطالب این صفحه:

 ✔ تحصیل مال از طریق نامشروع و میزان مجازات آن
✔ تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟
✔   جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟

تحصیل مال از طریق نامشروع و میزان مجازات آن

در مباحث کیفری جرمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع گستره زیادی را به خود اختصاص داده است. جرم انگاری این عنوان مجرمانه با پیچیدگی بیشتری همراه است، زیرا رفتارهای زیادی هستند که می تواند مشمول تحصیل مال نامشروع بشود. در عین حال باید ارکان این جرم را مشخص کرد، تا با عناوینی همچون کلاهبرداری که به طور خاص با تقلب و فریب همراه است، و قانون گذار بر عملیات فریبکارانه تاکید داشته، تداخل پیدا نکند.
برای درک این رفتار مجرمانه بهتر است که آن را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد، و عناصر تشکیل دهنده آن و دیگر عواملی که در آن تاثیر گذار است توضیح داده شود.

تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟ 

همانطور که گفته شد این عنوان مجرمانه دارای گستردگی است، و رفتارهای زیادی وجود دارد، که اگر همراه با سوء نیت انجام شود، این جرم را رقم خواهد زد. درباره عبارت تحصیل مال از طریق نامشروع باید گفت، تحصیل به معنی به دست آوردن و فراهم کردن است و نامشروع آنچه که از نظر شرع و قانون مورد تایید نباشد را نامشروع می گویند. برای شناخت این عنوان مجرمانه مشاوره با بهترین وکیل کیفری راهگشا خواهد بود. وکیل کیفری با در نظر گرفتن تمام عواملی که در وقوع جرم دخیل است به شفاف سازی این عنوان می پردازد.
تحصیل مال نامشروع همانند سایر رفتارهای مجرمانه دارای سه عنصر تشکیل دهنده قانونی، مادی و روانی می باشد. قانون گذار در ماده 2 تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و اصلاحی 1367 بیان می‌دارد که :
هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد. و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب خواهد شد.»
همانطور که در این ماده مشخص شده است، خرید و فروش امتیاز جرم تلقی شده و سوء استفاده از آن مورد منع قانونی قرار گرفته است. وارد کردن تقلب در توزیع کالاهایی که تابع قوانین مشخص است هم می تواند نوع دیگری از این رفتار مجرمانه باشد. در پایان این ماده به جهت فراوانی رفتارهای مجرمانه قانونگذار هر نوع تحصیل مال غیرقانونی را در این دسته بندی قرار داده است.

برای خواندن مطالب درباره ی وکیل کلاهبرداری

تحصیل مال از طریق نا مشروع - عالمشاه - 1

هر چند این طور دسته بندی کردن می تواند سردرگمی هایی را در تعیین مصادیق مجرمانه به وجود می آورد و مشخص کردن حدود و چارچوب قانونی ماده را سخت می کند، اما تلاش شده است، راه گریز از مجارات قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع به هر شکل بسته شود. وکیل مجرب برای روشن شدن اتهام موکل خود، با توجه به متن قانون ارتکاب جرم را ارزیابی خواهد کرد.
برای تشکیل عنصر مادی به وقوع رفتار مجرمانه نیاز است، و شرایط و اوضاعی که جرم در آن صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین لازم است که از این رفتار خلاف قانون نتیجه ای حاصل شود، وگرنه صرف انجام رفتار همراه با نیرنگ بدون آنکه مالی به دست آمده باشد، نمی توان گفت عنصر مادی جرم به وقوع پیوسته است.
مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع می تواند هر یک از افراد حقیقی و حقوقی باشد و در این مورد محدودیتی وجود ندارد. همچنین مالی که به دست می آید، انواع مال همانند اموال منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و… را در بر می‌گیرد. موضوع جرم نیز می تواند شکل های مختلفی باشد. از سوی دیگر نیاز نیست که مال به طور عینی رد و بدل شده باشد، انتقال سند و واریز وجه نیز از موضوعات این جرم است. مشورت با وکیل آنلاین می تواند بسیاری از دام های کلاهبرداری را برای افراد شفاف سازی کند، و مانع تبعات کیفری آن شود، اما با وقوع جرم وکیل کلاهبرداری تلاش خواهد کرد، مصادیق جرم را مشخص و از حقوق موکل خود دفاع کند.
درباره عنصر روانی این جرم باید گفت داشتن سوء نیت مجرمانه می تواند به طور عام و خاص باشد. در سوء نیت عام فرد می بایست اراده این کار را داشته باشد، و به عمد و اختیار خود مبادرت به تحصیل مال غیر نماید. بنابراین در صورت اشتباه یا سهل انگاری و یا به طور سهوی مالی از غیر به دست شخص برسد، نمی توان تحقق عنصر روانی جرم را قطعی دانست.
درباره سوء نیت خاص اینکه از قبل شخص قصد به دست آوردن اموال دیگری را داشته باشد از شرط لازم است، به این معنی که مجرم با نیت قبلی و با برنامه ریزی برای تحصیل مال از طریق نامشروع وارد عمل شده باشد.

عالمشاه - 1

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟

به‌طورکلی تحصیل به معنای به‌دست‌آوردن است و به عملی که خلاف قوانین شرع باشد، نامشروع می‌گویند. پس می‌توان گفت تحصیل مال از طریق نامشروع عبارت است از به‌دست‌آوردن مال از طرق غیرقانونی و نامشروع. طبق قانون، این عمل جرم محسوب می‌شود و مجازات به دنبال دارد.

نمونه شکایت تحصیل مال از طریق نامشروع 

در اینجا نمونه ای از شکوائیه که علیه شخص متهم می توان نگارش کرد آورده می شود. همانطور که گفته شد رفتارهای مختلف می تواند زیر عنوان تحصیل مال نامشروع مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
مشخصات شاکی و متهم
نام  و مشخصات شاکی :                فرزند :            شماره ملی :
محل اقامت :
نام و مشخصات متهم :                  فرزند:
محل اقامت :
نوع جرم: تحصیل مال از طریق نامشروع
سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……………..
احتراما ، اینجانب ( نام و نام خانوادگی شاکی) به استحضار میرساند متهم با توسل به دروغ و وعده های پوچ مبلغ هنگفتی را از من و سایرین دریافت کرده با این عنوان که قصد راه اندازی سرمایه گذاری بزرگی را دارد. وی برای دریافت این وجه از ما به روش های مختلفی که همگی جزو رفتارهای متقلبانه محسوب می شود، و همگی کذب محض بوده استفاده کرده از جمله آنکه وعده داد در ادارات دولتی دارای دوستان زیادی هست، کارت سبز بازرگانی دارد و…. ( در اینجا رفتارهایی که موجب فریب شاکی شده است نوشته می شود.)
به این ترتیب با توجه به آنچه که گفته شد، و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهشمند است، شخص مورد نظر را مورد پیگرد قانونی قرار داده، و موجبات محکومیت شخص خاطی را فراهم آورید.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری می تواند دادخواستی قوی و مستدل را برای افراد تهیه نماید و با ارائه شواهد و مدارک مستند به دادخواهی از جانب موکل خود بپردازد. وکیل خوب و آشنا با پیچ و خم های قضایی با نوشتن لایحه متکی به قانون از تضییع حقوق افراد جلوگیری می کند.

تحصیل مال از طریق نامشروع-alamshah.ir

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از چه عناصری تشکیل شده است؟

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مانند هر جرم دیگری از چند عنصر تشکیل شده است. این عناصر عبارت‌اند از:

  • عنصر قانونی
  • عنصر مادی
  • عنصر روانی

عنصر قانونی

طبق متن ۲ قانون اساسی، عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع، مشتمل بر سه عنوان جزایی است که طبق آن می‌توان جرم را تشخیص داد و فرد مرتکب را مجازات کرد. این سه عنوان عبارت‌اند از:

  • سو استفاده از امتیاز یا خریدوفروش آن
  • تقلب در توزیع کالاهای تابع ضوابط مشخص
  • تحصیل مال

عنصر مادی

عنصر مادی نمود عینی و بیرونی جرم است. عنصر مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در سه عنوان رفتار مجرمانه، اوضاع‌واحوال لازم جهت ارتکاب جرم و نتیجه حاصله از جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحصیل مال از طریق نامشروع - عالمشاه - 3

۱. رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه به هر عمل غیرقانونی که به‌صورت خاص مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته باشد، اطلاق می‌شود. به‌عنوان‌مثال کسی که با استفاده از رفتارهای متقلبانه مالی را به دست آورد، یا مبلغی را به‌صورت غیرقانونی برای انجام کاری دولتی دریافت کند، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، ارتشاء یا اختلاس است و نوبت به تحصیل مال از طریق نامشروع نخواهد رسید.

دامنه شمول این جرم گسترده است و این یکی از ایرادات اساسی برای جرم انگاشتن این موضوع به حساب می‌آید. به همین دلیل با استفاده از کلمه مثل، نظیر مانند تمامی اعمال را در برمی‌گیرد و اصل جرم را محدود می‌کند.

بنابراین، هر نوع رفتار مجرمانه‌ای که تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق خلاف قانون را در برگیرد، عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» را به خود می‌گیرد. به طور مثال اگر شخصی با دروغ‌گویی که در قانون برای آن مجازاتی مشخص نشده و عملی غیراخلاقی و نامشروع است، مال دیگری را به دست آورد مشمول این جرم خواهد شد.

لازم به ذکر است که در تحصیل مال یا وجه باید اثرات دقیق تقلب و خدعه وجود داشته باشد. همچنین، تحصیل و به‌دست‌آوردن، شرط اصلی تحقق این جرم است؛ بنابراین، اگر وجه یا مالی به دست نیاید، جرم «تحصیل مال از نامشروع» رخ نداده و دفاع در مقابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع امکان‌پذیر است.
عنصر روانی:

معمولاً در ارتکاب به جرم نوعی عنصر روانی نیز دخالت دارد و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، این جرم یکی از جرائم عمدی است که به یک عنصر روانی در زمان ارتکاب نیاز دارد. عنصرهای روانی در این جرم شامل دو نوع «سوءنیت عام» و «سوءنیت خاص» است:

 

تحصیل مال از طریق نامشروع - alamshah.ir

عام: سوءنیت عام به اراده مرتکب جرم در انجام عمل مجرمانه اطلاق می‌شود؛ بنابراین، اگر فردی از روی سهو، اشتباه یا سهل‌انگاری، مال نامشروعی را از دیگری به دست آورد، جرم تحصیل مال نامشروع مرتکب نشده است.

سوءنیت خاص: سوءنیت خاص، به‌قصد به نتیجه رساندن جرم اطلاق می‌شود. به‌این‌ترتیب قصد مجرم از به‌دست‌آوردن مال دیگری و تصاحب آن می‌تواند مصداق سوءنیت خاص متهم یا مجرم قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، مجرم پیش‌ازاین، نیت تحصیل «مال» را داشته است.

میزان حبس تحصیل مال از طریق نامشروع 

میزانی حبسی که قانونگذار برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته است از سه ماه تا دو سال است. وکیل جرایم اقتصادی با توجه به اشرافی که به اینگونه پرونده ها دارد، در شدت حبس و یا تخفیف در آن می تواند اقدامات لازم را به عمل آورد، و موجبات رسیدگی عادلانه را فراهم کند.

برای خواندن مطالب درباره ی خیانت در امانت

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و تأمل در قانون اساسی

با توجه به اهمیت این جرم و خطراتی که از این طریق، متوجه اموال و دارایی های افراد می شود، قانونگذار در قانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی کشور به آن پرداخته است. و تلاش کرده تا جنبه های اصلی این جرم را روشن کند، تا به وسیله آن از سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری جلوگیری به عمل آورد. در اصل 49 قانون اساسی کشور آمده است که:
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود”.
همانطور که در این اصل قانونی دیده می شود مصادیق مختلفی از تحصیل مال از طریق نامشروع آورده شده و شمول آن مشخص گردیده است.

عالمشاه - 1

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چه مجازاتی را به دنبال دارد؟ 

اولین اقدام قضایی بعد از اثبات مجرمیت و وقوع جرم رد مال به مال باخته است. برگرداندن مال غیر مشروع از اموال و دارایی های مجرم که به ناحق آنها را گرد آورده می تواند مجازات مناسبی، در جهت احقاق حق زیان دیده باشد.
مقرر داشتن حبس به مدت سه ماه تا دوسال از دیگر مجازات هایی است، که قانونگذار در نظر داشته، و با توجه به شدت جرم و گستردگی آن و در مواقعی جریمه دار کردن افکار عمومی میزان حبس در شدید ترین حالت ممکن که قانونگذار اجازه داده است، تعیین خواهد شد.
جریمه نقدی یکی دیگر از مجازات هایی است، که مجرم باید معادل دو برابر مالی که از طریق نامشروع به دست آورده را پرداخت نماید.
همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار تلاش کرده است که با تعیین انواع مجازات، ممنوعیت لازم را درباره تحصیل مال از طریق نامشروع را به عمل آورد. افراد می توانند با کمک بهترین وکیل کیفری اینگونه از پرونده ها را پیگیری ، و علیه متهمیمی که با کلاهبرداری و رفتار متقلبانه اقدام به جمع آوری اموال دیگر می کنند، به دادخواهی بپردازند.

بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات مرتکبین جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال زندان و یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال تحصیل شده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع - عالمشاه - 6

جمع‌بندی

در این مقاله به جرم تحصیل مال نامشروع پرداختیم و عناصر مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. برای اطلاعات بیشتر دررابطه‌با این جرم می‌توانید یک نمونه پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع را مطالعه کنید و درک بیشتری پیدا کنید.

همه ما ممکن است در زمینه کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت‌درامانت توهین، افترا، تهدید، نشر اکاذیب، ضرب‌وجرح، مزاحمت و سرقت، به کمک نیاز داشته باشیم. شما می‌توانید راهنمایی‌های لازم را از سایت فاطمه عالمشاه وکیل پایه یک دادگستری دریافت کنید.

سوالات متداول تحصیل مال از طریق نامشروع

همانطور که گفته شد این عنوان مجرمانه دارای گستردگی است، و رفتارهای زیادی وجود دارد، که اگر همراه با سوء نیت انجام شود، این جرم را رقم خواهد زد. درباره عبارت تحصیل مال از طریق نامشروع باید گفت، تحصیل به معنی به دست آوردن و فراهم کردن است و نامشروع آنچه که از نظر شرع و قانون مورد تایید نباشد را نامشروع می گویند. برای شناخت این عنوان مجرمانه مشاوره با بهترین وکیل کیفری راهگشا خواهد بود. وکیل کیفری با در نظر گرفتن تمام عواملی که در وقوع جرم دخیل است به شفاف سازی این عنوان می پردازد.

میزانی حبسی که قانونگذار برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته است از سه ماه تا دو سال است. وکیل جرایم اقتصادی با توجه به اشرافی که به اینگونه پرونده ها دارد، در شدت حبس و یا تخفیف در آن می تواند اقدامات لازم را به عمل آورد، و موجبات رسیدگی عادلانه را فراهم کند.

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و رایگان