خیانت در امانت

خیانت در امانت - عالمشاه

خیانت در امانت و جرم انگاری آن

طمع ورزی و نادیده گرفتن وجدان باعث می شود، برخی افراد دست به اقداماتی بزنند که نتیجه آن جرم انگاشتن آن از جانب قانون گذار و پیش آمدن جرم خیانت در امانت است. این جرم از مواردی است که می بایست نمود بیرونی پیدا کند، و نتیجه آن به طور آشکار دیده شود. افراد با تکیه بر اعتمادی که در جامعه وجود دارد، اموال خود را به دیگری می سپارند، خیانت کردن در امانت، به غیر از وارد کردن ضرر و زیان به صاحب مال، موجب از بین رفتن اعتماد و حسن نیت در جامعه می شود، بنابراین نیاز است که قانونگذار به طور دقیق درباره این گونه رفتارها تصمیم گیری نماید، و مجازات متناسب با آن را در نظر بگیرد، تا از بروز آن جلوگیری به عمل آورد.

خیانت در امانت در قانون مجازات


خیانت به رفتاری گفته می شود، که تعهد و حسن نیت میان افراد را نادیده گرفته و نقص عهد و پیمان شکنی اتفاق بیفتد. امانت نیز به هر چیزی که مالیت داشته باشد و نزد صاحب‌ مال ارزشمند محسوب شود، می گویند. صاحب مال با تعهد زبانی یا تحت یکی از عقود امانی و یا به حکم قانون اموال خود را به دیگری می سپارد و افراط و تفریط درباره آن خیانت در امانت گفته می شود.

در قانون مجازات اسلامی با این عبارت جرمی تعریف نشده است. اما با بررسی ماده 673 و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مصادیق این جرم استخراج می شود.

ماده 673 بیان می‌دارد که:

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.»

در این ماده عبارت سوء استفاده نماید، اشاره وقوع این جرم و تهدید مالی دارد که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده است. همچنین در ماده 674 این قانون آمده است که:

هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد، و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

قانونگذار تلاش کرده با مطرح کردن مصادیقی از این جرم برخی از روش های خیانت در امانت را بیان کند، و از طرفی بیان ماده به گونه ای نباشد که ورود رفتارهای خائنانه دیگر به دایره این جرم را محدود کند.

مجازات خیانت در امانت


قراردادن مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات های اختصاصی رفتارهای خلاف قانون برای جرم خیانت در امانت یکی از تدابیر قانونی بوده است. حبسی که برای این جرم در نظر گرفته شده از 6 ماه تا 3 سال است. با توجه به شدت عمل فرد و میرانی خسارتی که در مال امانی به بار آمده میزان مجازات می تواند در بالاترین حد خود باشد.

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت


اولین اقدامی که درباره مال امانی باید انجام بگیرد درخواست صاحب مال یا متصرف برای بازگرداندن مال است. در روند دادرسی این درخواست باید به صورت قانونی انجام شود و شخص صاحب مال طی اظهارنامه ای از امین بخواهد که مال را برگرداند. بعد از رد درخواست از طرف امین، قدم بعد تنظیم شکایت کیفری است، که با مراجعه به دادسرا شکایت ثبت خواهد شد.

به کمک بهترین وکیل کیفری باید به تنظیم و نگارش متن شکایت پرداخت. تخصص وکیل خوب و نگارش شکوائیه ای قدرتمند می تواند بر روند دادرسی تاثیرگذار باشد. شاکی می تواند با مراجعه به موسسات حقوقی معتبر و یا دریافت مشاوره از وکیل آنلاین از چگونگی ثبت شکایت اطلاع کافی را به دست آورد.

برای خواندن مطالب درباره ی وکیل کلاهبرداری

برای شروع رسیدگی نیاز به ارائه شکوائیه، اظهارنامه، شهود و مدارک و مستنداتی است که شخص را در اثبات وقوع جرم خیانت در امانت یاری می کند.

خیانت در امانت - عالمشاه - 3

نمونه شکواییه خیانت در امانت


تنظیم دادخواست و نگارش شکوائیه اگر توسط بهترین وکیل کیفری انجام شود، خود یکی از مستندات قانونی برای رسیدگی به پرونده است. دادگاه با بررسی لوایحی که وکیل ارائه می نماید با زوایای مختلف رویدادی که پیش آمده آشنا خواهد شد و با اشراف و آگاهی کامل به دادرسی می پردازد. در زیر نمونه ای از یک شکوائیه جرم خیانت در امانت می آید.

مشخصات شاکی و متهم

نام و مشخصات شاکی : فرزند : شماره ملی :

محل اقامت :

نام و مشخصات متهم : فرزند:

محل اقامت :

نوع جرم : خیانت در امانت

سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……………..

احتراما ، اینجانب ( نام و نام خانوادگی شاکی) به استحضار میرساند در تاریخ 98/7/12 بنده به دلیل کمبود جا در انبار خود 500 کیلو پسته قوچان را در منزل شخص متهم قرار دادم و تاکید کردم که کیسه چند لایه ی آن دستکاری نشود. بعد از مدتی که برای بردن مال خود به منزل وی مراجعه نمودم متوجه شدم که کیسه باز شده و مقداری از آن که حدود 50 کیلو می باشد ناپدید شده است و مابقی با هجوم حشرات نابود شده و تمام پسته ها از بین رفته است. شخص متهم به طور کامل اظهار بی اطلاعی می کند و حاضر به پذیرفتن مسئولیت خود در نگهداری درست از کیسه نیست. به طور آشکار مشخص است که درب کیسه باز شده و 50 کیلو پسته از آن برداشته شده، و طبق مدارک و شواهد هیچ اثری از باقی مانده آن نیست، همچنین مابقی پسته ها زایل گشته است ( در اینجا رفتارهایی که موجب ورود ضرر به مال امانی شده است بیان می شود.)

به این ترتیب با توجه به آنچه که گفته شد، با توجه استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی این شخص درباره مال بنده خیانت کرده و در نگهداری از آن کوتاهی نموده است، خواهشمند به رفتار مجرمانه این شخص رسیدگی کرده و ضرر حاصل از این اقدام را برای بنده جبران نمایید.

تنظیم نگارش مستند و مستدل توسط وکیل کیفری می تواند در پیشبرد پرونده به نفع موکل تاثیرگذار باشد، بنابراین توصیه می شود قبل از ورود به جریان دادرسی با کمک وکیل مجرب شکواییه محکم و قدرتمندی تهیه شود، و با راهنمایی وکیل اقداماتی انجام شود که متهم راه گریزی نداشته باشد.

برای خواندن مطالب درباره ی تحصیل مال از طریق نامشروع

خیانت در امانت - عالمشاه - 4

ارکان جرم خیانت در امانت


با توجه به دیده شدن ردپای خیانت در امانت در همکاری ها تجاری و اقتصادی، این عمل می تواند بر هم زننده نظم بسیاری از تعاملات اجتماعی باشد، و نیاز است که درباره این جرم با بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمود، و جنبه های مختلف آن را بررسی کرد.

خیانت در امانت از ارکان قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است، و قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره دارد. در این ماده از تصاحب، استعمال اتلاف و مفقود کردن سخن به میان آمده و تمام این رفتارها را موجب جرم انگاری خیانت در مال امانی دانسته اند.

درباره عنصر مادی این جرم باید گفت موضوع اصلی آن مال یا وسیله ای است که به کمک آن مالی به دست آید. این جرم می تواند همراه با فعل یا ترک فعل باشد، اما همانطور که در ماده 674 آمده بیشتر انجام فعل مد نظر است. در عنصر مادی این جرم باید بتوان بین رفتار مرتکب و ورود ضرر به مالک یا متصرف رابطه علیت روشنی را برقرار کرد. آن چیزی که مورد تاکید است، وارد شدن ضرر بوده، که باید توسط صاحب مال اثبات شود.

درباره عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام و خاص مطرح می شود. در سوء نیت عام عمد در تصاحب، استعمال و تلف و مفقود کردن شرط است. یعنی باید ثابت شود، که مرتکب تمام این رفتارها را با داشتن قصد قبلی انجام داده است.

در سوء نیت خاص ورود ضرر مورد توجه قرار می گیرد، که مرتکب با قصد و اراده فعل یا ترک فعلی را برای وارد شدن ضرر به مال امانی انجام داده است.

تفاوت جرم کلاهبرداری با جرم خیانت در امانت

همانطور که در عنصر مادی جرم خیانت در امانت بحث شد، این جرم مقید است و باید از رفتار مرتکب نتیجه خاص حاصل شود، و چیزی که مورد تاکید قرار گرفته ورود ضرر به مال امانی است که بر اثر رفتار مرتکب باشد و لازمه تحقق جرم است.

در جرم کلاهبرداری صرف انتفاع شخص مجرم و بردن مال غیر برای تحقق جرم کافی است، در حالیکه در جرم خیانت در امانت ورود ضرر به مالک ملاک تحقق است، حتی اگر مجرم منتفع شده باشد.

در کلاهبرداری شخص به رفتار متقلبانه ای برای تصاحب مال دست می زند و با نیرنگ و فریب آن را به تصاحب می کند، اما در جرم خیانت در امانت صاحب مال با میل و رضایت خود مال را در اختیار شخص امین قرار می دهد، و بعد از آن با فعل یا ترک فعل امین جرم خیانت در امانت اتفاق می افتد.

ورود وکیل کیفری که دارای دانش و تخصص کافی در این زمینه می باشد، می تواند بسیار راهگشا بوده و در مسیر دادرسی افراد را راهنمایی کند. در برخی موارد افراد با تهمت های نا به جا تلاش می کنند که از اموال بقیه چیزی به دست بیاورند، و با اتهام واهی افراد را به دادگاه می کشانند، و هر کدام از طرفین با توجه به جایگاه متهم و شاکی باید با سایر دلایل رویدادی که پیش آمده را تفسیر و اثبات نمایند.

قراردادن مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات های اختصاصی رفتارهای خلاف قانون برای جرم خیانت در امانت یکی از تدابیر قانونی بوده است. حبسی که برای این جرم در نظر گرفته شده از 6 ماه تا 3 سال است. با توجه به شدت عمل فرد و میرانی خسارتی که در مال امانی به بار آمده میزان مجازات می تواند در بالاترین حد خود باشد.

اولین اقدامی که درباره مال امانی باید انجام بگیرد درخواست صاحب مال یا متصرف برای بازگرداندن مال است. در روند دادرسی این درخواست باید به صورت قانونی انجام شود و شخص صاحب مال طی اظهارنامه ای از امین بخواهد که مال را برگرداند. بعد از رد درخواست از طرف امین، قدم بعد تنظیم شکایت کیفری است، که با مراجعه به دادسرا شکایت ثبت خواهد شد.

همانطور که در عنصر مادی جرم خیانت در امانتبحث شد، این جرم مقید است و باید از رفتار مرتکب نتیجه خاص حاصل شود، و چیزی که مورد تاکید قرار گرفته ورود ضرر به مال امانی است که بر اثر رفتار مرتکب باشد و لازمه تحقق جرم است.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و رایگان