دعاوی کیفری:

جرائم کیفری معمولا با جان، مال، آبرو و اموال افراد در ارتباط است، بنابراین در افکار عمومی از جایگاه حساسی برخوردار می باشد، پیچیدگی و حساسیت اینگونه پرونده ها ضرورت حضور وکیل کیفری را دو چندان می کند.

دعاوی حقوقی :

دعاوی حقوقی که در حوزه حقوق خصوصی جریان دارد، زندگی افراد را بررسی می کند تا بزرگسالی و انجام معاملات و ازدواج و بسیاری دیگر از امور تا هنگام فوت فرد با امور حقوقی سر و کار دارد.

دعاوی خانوادگی:

دعاوی خانواده علاوه بر علم و فن، تجربه بالای وکیل دادگستری در این امور را می طلبد. وکیل متخصص دعاوی خانوادگی باید ضمن آگاهی از موارد فوق الذکر بر رویه قضایی مسلط باشد و با آینده نگری اقدامات لازم را انجام دهد.

امور ایرانیان خارج از کشور:

ایرانیانی که به خارج از کشور مسافرت می کنند ممکن است دچار حوادث غیرمترقبه شده و یا ارز و مدارک هویتی آنان مفقود و یا از آنان سرقت شود.

فاطمه عالمشاه

وکیل متخصص امور حقوقی
تضمین حل اختلافات و اجرای تعهدات

مجموعه حقوقی فاطمه علمشاه خود را موظف به ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و دقیق میداند و تلاش حداکثری خود را در جهت افزایش آگاهی حقوقی افراد جامعه به کار بسته و هر روز صدها مشاوره و ارائه راهکار قانونی را به متقاضیان پیشنهاد می کند .

متاسفانه نگرش مالی و توجه به جنبه اقتصادی این علم ارزشمند در سالهای اخیر ، توجه به اهمیت ماهیت مباحث حقوقی را کمرنگ نموده ، همت گماشته ایم تا جامعه را با فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری آشنا کنیم و ازین رهگذر شاهد کاهش آسیب های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی باشیم .

7-_
تماس سریع و رایگان