سیده فاطمه عالمشاه
وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در امور کیفری و خانواده
من به تخصص، تعهد، پیگیری و امانت داری سوگند خورده ام

دعاوی کیفری:

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی کیفری؛ کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء، توهین، تهدید، تخریب، مزاحمت ملکی، فریب در ازدواج، جعل و استفاده از سند مجعول و...

دعاوی حقوقی :

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی حقوقی؛ الزام به تنظیم اسناد اموال منقول و غیرمنقول، مطالبه ی وجه اسناد تجاری و عادی، الزام به ایفای تعهدات، مطالبه وجه چک و صدور اجرائیه، تنظیم اظهارنامه، ابطال اسناد رسمی و عادی، دعاوی سه گانه ی تصرف، مزاحمت، ممانعت و تصرف عدوانی، مطالبه ی خسارات قانونی و...

دعاوی خانوادگی:

پذیرش در طرح یا دفاع در انواع دعاوی خانواده؛ مطالبه ی مهریه در اداره ثبت و دادگاه، دعوای حقوقی و کیفری نفقه، طلاق توافقی، طلاق از سوی زوج، طلاق از سوی زوجه، حضانت، ملاقات با طفل، مطالبه ی اجرت المثل ایام زوجیت، ثبت نکاح و...

امور ایرانیان خارج از کشور:

پذیرش وکالت ایرانیان خارج از کشور جهت انجام کلیه ی امور قانونی و حقوقی، دفاع از اتهامات انتسابی، رفع ممنوع الخروجی، انجام امور مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه و حفظ منافع مالی تا زمان حضور اشخاص در ایران و...

سیده فاطمه عالمشاه

وکیل پایه یک دادگستری
متخصص در امور کیفری و خانواده

تجربه ی سالیان فعالیت در عرصه ی وکالت به من آموخته است که قدم نهادن در مراجع قضایی چه در مقام خواهان یا شاکی و چه در مقام خوانده یا مشتکی عنه نیازمند همراهی وکیل دادگستری و یا بهرمندی از مشاور حقوقی می باشد، در واقع طرح یا دفاع در دعوای قانونی همچون پازلی بوده که اگر نقطه ی ابتدایی آن به شکل غیر تخصصی پایه ریزی شود، موجب بالا رفتن نامزون پرونده و تضییع حقوق قانونی اشخاص می گردد، لذا رسالت ما در درجه نخست مشاوره و همراهی مراجعین و موکلین جهت دریافت بالاترین منفعت و ضرر حداقلی می باشد. رسیدن به این مهم با راهنمایی دقیق، تخصصی و دلسوزانه، پیگیری های قانونی و صبورانه و تعهد، امانت داری و حفظ آبروی موکل در این مجموعه محقق گردیده است.

7-_
تماس سریع و رایگان